A különböző kultúrák, nyelvek, szokások, tradíciók és vallások egymás mellett élése, keveredése tulajdonképpen már évszázadokkal ezelőtt is ismert jelenség volt Vajdaság területén. A történelem viharai során számos nemzet képviselői telepedtek le ezen a tájon. Területe a magyar honfoglalás előtt sok népnek adott otthont: kelták, rómaiak, majd bolgárok és különböző szláv törzsek éltek itt. A XIV. század végétől a török hódítás elől menekülve délszlávok – főként szerbek – érkeztek a vidékre. A történelem folyamán betelepültek még románok, németek, szlovákok, olaszok, franciák, spanyolok, ukránok és ruszinok. A 90-es években a délszláv háborúk során több hullámban érkeztek menekültek, elsősorban Horvátországból, majd Boszniából.

A multikulturalizmus áthatotta az itt élő emberek hétköznapjait. Erre a hagyományos nemzeti sokszínűségre és a toleráns légkörre a vajdaságiak kiemelten büszkék. A tartomány etnikailag sokszínű, hiszen ma is több mint 25 különböző etnikai csoport teszi ki lakosságának egyharmadát. Ezt tükrözi, hogy a régiónak 6 hivatalos nyelve van: szerb, magyar, szlovák, horvát, román és ruszin.

Vajdaság egy multikulturális társadalom, amelyben nincs államilag irányított asszimilációs nyomás. A különböző etnikai és kulturális csoportok egymás mellett léteznek és egymásra hatnak. Vajdaság lakossága a 2011-es népszámlálás szerint 1.931.809 fő. A népesség kétharmadát szerbek, egyharmadát nemzeti kisebbségek alkotják: legnagyobb számban magyarok, horvátok, ruszinok, szlovákok, románok, romák, montenegróiak, bunyevácok, macedónok, ukránok, németek, jugoszlávok és muszlimok.

 

Vajdaság vallási térképe
Photo by: Wikimedia: Lilic

 

Vajdaságban a magyar nemzet már közel egy évszázada él kisebbségben, vegyes nemzeti összetételű területen, ahol számos vallás él egymás mellett. Mind közül a Szerb Ortodox Egyház a domináns, melyet túlnyomó többségben a szerb lakosság követ. Azonban jelentős számban élnek a tartományban római katolikus és protestáns egyházak hívei, akik mögött leginkább a vajdasági magyarok húzódnak meg. Muszlimok és a zsidó vallás követői is jelen vannak, illetve a kisebb egyházak követői.                                                   

Vajdaság falvaiban és a városaiban gyakoriak a kulturális, hagyományőrző és népművészeti jellegű rendezvények termelői és kézműves vásárokkal egybekötve. A gasztronómiai fesztiválokon a helyi és a régióban is népszerű étel- és italkülönlegességek végtelen sora kerül terítékre. Programajánló: www.vojvodinaonline.com/en/events/.

Vajdaság története szorosan összefonódik más népek befogadásával, így a kultúrájának is szerves részét képezik a nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális értékei, tradíciói.

A vajdasági emberek nagyon vendégszeretőek, főleg ha a turista őszinte érdeklődést mutat szülőföldjük, tájaik és életük iránt.