Kulturni turizam

Vojvodina je jedna šarena mešavina 26 različitih etničkih grupa i 6 jezika. Posetioci imaju prilike da upoznaju šaroliku kulturnu baštinu zahvaljujući mestima i ljudima koji se trude da ovo blago sačuvaju za buduće generacije. Svoje intelektualne potrebe možete zadovoljiti u bilo kojem od brojnih muzeja, biblioteka, pozorišta i galerija.