Područje Vojvodine je jedan od najrazvijenijih regiona u Srbiji za organizovanje poslovnih događaja u državi i regioni. Izdvajaju se grad Novi Sad i Subotica sa jezerom Palić kao centri kongresnog turizma. Danas je sve zastupljeniji pojam MICE turizam (meetings, incentives, conferencing, exhibitions odnosno prevedeno na srpski: poslovni sastanci, podsticajna putovanja, konferencije i izložbe). MICE je veoma dobar vid razvijanja turizma neke destinacije što je Vojvodina prepoznala i stavila je sebe na mapu destinacija sa dobro organizovanim kongresnim turizmom.

U Vojvodini MICE turizam je razvijen pre svega u gradskim sredinama gde se ovakvi događaji održavaju u hotelima izgrađenim posebno za održavanje poslovnih događaja, kongresnim centrima,  ali i na nekim neobičnim mestima kao što su vojvođanski salaši, lovačke kuće u lovištima i banje koje su idealne za podsticajna putovanja. Vojvodina je odlična kongresna destinacija jer može u kongresnu ponudu da uključi i dodatne aktivnosti u kojima će poslovni turisti uživati u slobodno vreme, kao što su poseta gradova, salaša, usluge wellness centara, manifestacije, festivali i dr.

 

 

 

Novi Sad predstavlja centar kongresnog turizma Vojvodine sa nekoliko hotela i kongresnim centrom koji su opremljeni za održavanje poslovnih događaja. Kongresni centar ’’Master’’ u Novom Sadu se sa svojom ponudom i tehničko-tehnološkim karakteristikama nameće kao najbolje mesto za održavanje poslovnih događaja. Master centar se nalazi u sklopu Novosadskog sajma i raspolaže sa nekoliko kongresnih sala, izložbenih sala, višenamenskih sala i restoranom. Sale su različitih veličina, u kojima se u zavisnosti od vrste događaja može okupiti od 100 do8000 ljudi. Ako se odlučite da ovde održite neki poslovni događaj imaćete organizacionu, tehničku i ketering podršku od strane osoblja centra. U Novom Sadu i njegovoj okolini, popularna mesta za održavanje kongresa su još hotel ’’Aurora’’ i banja Vrdnik koja predstavlja odlično mesto za organizovanje podsticajnih putovanja.

Druga veoma popularna i atraktivna destinacija gde je MICE turizam razvijen je Subotica sa jezerom Palić. Subotica je zbog svih svojih karakteristika, gradskih atrakcija i blizine Palićkog jezera odlična destinacija za organizovanje poslovnih događaja. U Subotici se nalazi kongresni hotel ’’Galleria’’ i on je jedini te vrste u ovom delu Vojvodine. Hotel raspolaže sa 7 kongresnih hala zanimljivih imena dobijenih po evropskim prestonicama i metropolama, pa tako možete održati poslovni događaj u Rimu, Moskvi ili Budimpešti i dr. U hotelu se nalazi i jedna svečana hala, takozvana ’’Balska dvorana.’’ U slobodno vreme ćete moći da se opustite u wellness centru u sklopu hotela, gde se nalazi slana soba, đakuzi, hladna kupka, finska i parna sauna.

Photo by: Hotel Galleria

 Nekarakteristična mesta za održavanje poslovnih događaja locirana u blizini Subotice i na Paliću, odnosno ona koja se ne nalaze u centralnim gradskim jezgrima, su subotički i palićki salaši, ergela ’’Bunford’’ i ZOO vrt Palić u čijim ponudama se nalaze kongresni kapaciteti.

Ako ste se odlučili da organizaciju Vašeg poslovnog događaja održite u nekoj drugoj vojvođanskoj kongresnoj destinaciji, a da nisu to prethodno navedeni lideri u održavanju poslovnih događaja, odlična mesta su još: banja Junaković u blizini Apatina, hotel ’’Srbija’’ u Vršcu i turističko naselje ’’Relax’’ u Kovačici.