Specijalni rezervat prirode Carska bara

Specijalni rezervat prirode, u kojem se nalaze stotine retkih biljnih i životinjskih vrsta, može se obilizati kako brodom, tako i pešice.

Rezervat pod zaštitom UNESCO-a leži 10 kilometara južno od Zrenjanina, između reke Tise i Begeja. Carska bara koja leži na 4726 hektara impresionira sve posetioce svojom florom i faunom. U ovoj jedinstvenoj močvari živi 240 retkih vrsta ptica, 24 vrste riba i više od 500 vrsta biljaka. Osim brodskih i pešačkih tura, zainteresovani mogu učestvovati i u posmatranju ptica ili ići na foto safari. Carska bara je deo Ramsarske konvencije, IBA i IPA Evropa projekata. Postoji i mogućnost ribolova i sportskog ribolova, odnosno lova izvan područja rezervata.