Specijalni rezervat prirode Deliblatska peščara

Pustinja od 35.000 hektara se prostire na lesnom platou iznad ravnice, a njena spektakularna panorama pruža nezaboravan doživljaj.

Deliblatska peščara je 36 km dugačka i 11 km široka površina pokrivena živim peskom, na jugoistočnom delu Vojvodine, između reke Dunav i Karaš. Nastala je od nanosa reka Karaš, Nera i Morava, a danas predstavlja deo poplavnog područja Dunava. Najviša tačka površine sa 75 m prosečne nadmorske visine je Crni vrh (195 m). Šumo-stepski živi svet peščare je jedinstven: čine ga kormorani, mnoštvo ptica selica, autohtone vrste insekata i raznovrsna stepska vegetacija. Zbog bogatog divljača, to je i omiljeno lovište. Ovo područje je stanište zaštićene vrste banatskog vuka. Posetioci dina mogu se odmarati u hotelima gradova Kovin, udaljen 10 km, i Pančevo, udaljen 30 km, ili u privatnim kućama naselja na periferiji peščare.