Lovište „Donje podunavlje“

Lovište „Donje podunavlje“ sa svojim bogatim fondom lovne divljači i povoljnim geografskim položajem predstavlja veoma atraktivnu destinaciju za lovni turizam.

Lovište „Donje podunavlje“ se nalazi u Pančevu. Lovište je ukupne površine 3.526,59 ha i ima veoma povoljan geografski položaj. Udaljeno je od aerodroma „Nikola Tesla“ 35 km, a od Novog Sada 90 km. Obuhvata vodenu površinu reke Dunav, priobalje i močvarne terene dunavskih ada. Lovne divljači koje se love su divlja patka, srneće divljači i divlje svinje. Smeštaj lovaca obezbeđen je u hotelu u Pančevu. Lovištem upravljaju JP Vojvodinašume i šumsko gazdinstvo Banat. http://www.vojvodinasume.rs/lovstvo/lovista-detaljnije/donje-podunavlje-pancevo/