Konjički klub ”Konverzano” Surduk

Konjički klub “Konverzano” u Surduku osnovan je 1995. Od tada klub održava razne izložbe na opštinskim događajima.

Konjički klub "Konverzano" u Surduku osnovan je 1995. Od tada održavaju razne izložbe na opštinskim događajima.