Lovišta “Subotičke šume”

U lovištu”Subotičke šume” se može loviti i sitna i krupna divljač i to od sitne – divlja patka,zec, fazan a od krupne muflon i jelen lopatar.

Lovište "Subotičke šume" je udaljeno 8 km od centra Subotice. Spada u ravničarski tip lovišta. Površina lovišta iznosi više od 6.000 hektara, a od toga pod ogradom je oko 500 hektara. Od krupne divljače glavna vrsta je muflonska divljač, a prateća vrsta je jelen lopatar. Od sitne divjači u lovištu se mogu loviti divlja patka, zec i fazan.