Lovište i lovačka kuća “Kamarište”

Lovište „Kamarište“ se odlikuje bogatstvom divljači, prvenstveno krupne, kao što su: srna, divlja svinja ali i brojnom sitnom divljači.

Loviste “Kamarište” nalazi se u neposrednoj blizini reke Dunav u središnjem delu bačke ravnice. Prostire se na površini od 1600 ha pokriveno mešovitim liščarskim šumama. Glavne vrste divljači su divlja svinja i srna. Na ograđenom delu lovišta se organizuje lov pogonom na divlje svinje za grupe do 11 lovaca. Za grupe je obezbeđen smestaj i ishrana u lovačkoj kući "Kamarište" koja se nalazi u neposrednoj blizini rezervata. Jedna od atrakcija je i jelovnik sastavljen od domaćih specijaliteta. Domaćini lovačke kuće se staraju o tome da Vam svaki trenutak proveden u njoj, isto kao i sam lov, ostane u neizbrisivom sećanju.