Specijalni rezervat prirode Ludaško jezero

Rezervat Ludaškog jezera može se smatrati muzejem na otvorenom, sa interesantnom mešavinom flore i faune.

Ludaško jezero, jedan od dragulja Vojvodine, udaljeno je samo nekoliko kilometara od severne granice Srbije, pored Palićkog jezera, koji stanovnicima ovog područja odavno pruža prirodno blago i kreativnu inspiraciju. To je rezervat prirode od 1955. godine i dodato je na Ramsarsku listu vodenih staništa od međunarodnog značaja 1977. godine. Veliki značaj Ludaškog jezera jeste u raznih staništa koje se ovde nalaze (vodena, močvarska, livadska i stepska). Ono što čini ovo mesto zaista izuzetnim je njegova bogata flora i fauna. Jezero i njegovo okruženje, koje su dom brojnih vrsta ptica, posebno su pogodne iz aspekta ornitologije. Mogu se videti, na primjer, crvene čaplje, žute čaplje, trstenjaci, brkate senice, kao i brojne močvarne i ptice grabljivice. Osnovan je I Centar za posetioce i istraživanje u Hajdukovu, koji čuva i predstavlja svoje okruženje, na bazi jedinstvenih prirodnih svojstava.