Specijalni rezervat prirode Slano kopovo

SRP Slano kopovo u Novom Bečeju privlači turiste, pre svega one zainteresovane za “foto safari” jer predstavlja stanište ptica atipičnih za ove predele.

Specijalni rezervat prirode Slano kopovo nalazi se o opštini Novi Bečej u Banatu. U davnoj prošlosti, nemirna Tisa i nekada bujne rečice koje su se slivale sa Karpata su neprestano menjala svoj tok, razlivale se i plavile nizije. Zbog toga su se u brojnim reljefskim depresijama formirale bare i učinile su da se u pejzažima Banatske ravnice dominira močvarni i ritski predeo. Isušivanjem močvara tokom 17. i 18. veka, podizanjem nasipa i prokopavanjima kanala, čovek je mnoge bare zauvek isušio. Jedna od bara koja je izbegla ovu sudbinu je Slano kopovo. Slano kopovo, kao jedno od vrlo specifičnih područja, odlikuje se vrlo karakterističnim i vrednim biljnim pokrivačem. Priobalni pojas Slanog kopova karakteriše močvarna vegetacija. U njoj su najzastupljeniji tipični tršćaci, dok je mestimično, na zaslanjenoj podlozi razvijena subasocijacija bolboschoenetosum koja inicira slabo zaslanjenu vodom natopljenu podlogu. Slano kopovo predstavlja jedno od najvažnijih staništa ptica u Srbiji. Njegova vrednost se posebno ogleda kroz gnežđenje vrsta koje su atipične za Panonsku niziju, a karakteristične za pontsko – kaspijske slatine i morske obale. Većina vrsta sisara koje su registrovane na području SRP Slano kopovo pripada grupi zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta. U rezervatu se organizuje foto safari.