Tvrđava u Baču

Tvrđava Bač predstavlja izuzetno vredan spomenik srednjevekovne kulture.

Tvrđava Bač je svedok bogate istorijske prošlosti Bača, i izuzetno je vredan spomenik srednjevekovne kulture. Prvi tragovi u pisanim izvorima o Baču potiču još iz perioda Justinijana. Današnja tvrđava podignuta je u 14. veku za vreme vladavine mađarskog kralja Karla Roberta Anžujskog. U 14. veku su zabeleženi česti upadi Turaka, a mnogi pohodi na Turke kretali su sa tvrđave koja leži na maloj uzvišici u odnosu na grad i sa svih strana je bila opkoljena rekom Mostongom. U tvrđavu se ulazilo preko pokretnog drvenog mosta. U periodu nakon Mohačke bitke 1529. godine, grad i tvrđava pali su pod tursku vlast. Za vreme Rakocijeve bune u 18. veku, tvrđava je u velikoj meri razrušena, oštećena, spaljena i zauvek napuštena.