Koegzistencija i mešanje različitih kultura, jezika, običaja, tradicija i religija bio je već poznat fenomen  u Vojvodini vekovima ranije. Tokom istorije predstavnici mnogih naroda naseljavali su ovo područje. Ova teritorija bila je dom  mnogim ljudima pre mađarskog osvajanja: Keltima, Rimljanima, zatim Bugarima i raznim slovenskim plemenima. S kraja 14. Veka, bežeći od Turaka, južni Sloveni – uglavnom Srbi – nastanili su se po selima. Tokom istorije, Rumuni, Nemci, Slovaci, Rusini, Italijani, Francuzi, Španci i Ukrajinci takođe su se naselili ovde. 1990-tih izbeglice su stizale u naletima tokom  ratova u bivšoj Jugoslaviji, uglavnom iz Hrvatske i Bosne.

Multikulturalizam prodire u svakodnevni život ljudi koji žive ovde. Lokalno stanovništvo Vojvodine je ponosno na ovu tradicionalnu nacionalnu raznovrsnost, kao i na tolerantnu atmosferu.  Pokrajina je etnički raznovrsna, danas više od 25 različitih etničkih grupa čine jednu trećinu stanovništva. Ovo se ogleda u činjenici da ova regija ima 6 zvaničnih jezika: srpski, mađarski, slovački, hrvatski, rumunski i rusinski.

Vojvodina je multikulturalno društvo u kojem  nema asimilacije pod pritiskom vršenim od strane države. Različite etničke i kulturološke grupe obitavaju zajedno i uzajamno deluju. Broj stanovnika Vojvodine po popisu iz 2011. je 1.931.809. Dve trećine stanovinika su Srbi, a jedna trećina su etničke manjine, uglavnom Mađari, Hrvati, Rusini, Slovaci, Rumuni, Romi, Crnogorci, Bunjevci, Makedonci, Ukrajinci, Nemci, Jugosloveni i Muslimani.

 

Religija u Vojvodini
Photo by: Wikimedia: Lilic

 

Mađari su u Vojvodini živeli kao manjina skoro ceo vek, u izmešanoj nacionalnoj sredini, gde mnoge religije zajedno postoje. Preovladava Srpska pravoslavna crkva, čiji je pripadnik srpska populacija. Ipak, postoji značajan broj Rimokatolika i Protestanata, koji su uglavnom vojvođanski Mađari. Muslimani i Jevreji takođe su prisutni, kao i pripadnici drugih manjih crkava.

U vojvođanskim selima i gradovima postoji mnogo manifestacija kulturnog, tradicionalnog i narodnog sadržaja, kao što su zanatski sajmovi i  sajmovih raznih proizvođača. Gastronomski festivali uključuju širok dijapazon specijaliteta hrane i pića, kako lokalnih tako i regionalnih. Vodič kroz porgram: www.vojvodinaonline.com/en/events/.

Istorija Vojvodine je usko povezana sa prihvatanjem drugih ljudi, pa tako kulturne i tradicionalne vrednosti nacionalnih i entničkih manjina čine sastavni deo njene kulture.

Vojvođani su veoma gostoljubivi, pogotovo onda kada se turisti iskreno zanimaju za njihovu domovinu, zemlju i živote.