Stara Pazova

Stara Pazova

Opština Stara Pazova se nalazi u jugoistočnom delu Srema. Opština je kulturno i verski veoma šarena, a njeni stanovnici teže ka tome da očuvaju tradicionalna jela i stare zanatske poslove. Ovaj prostor je već odavno bio naseljen, živeli su tu Kelti, Rimljani, Avari, Sloveni, Mađari, Turci, Nemci i mnogi drugi. Stara Pazova se prvi put pominje u spisima od pre 300 godina. Kada su Slovaci stigli 1778. godine, podigli su Evangelističku crkvu u centru grada. U Slovačkom domu se može posetiti tzv. „stajaća soba“, u koju su bili smešteni najuticajniji gosti. Hotel Srem je izgrađen početkom XX veka u baroknom i secesivnom stilu, i stoji pod državnom zaštitom. U blizini centra se može naći muzej Janka Čmelika, koji je ujedno i bio dom ovog narodnog heroja. Pravi turistički biser je selo Golubinci sa dvorcem Šlos, koji je izgrađen 1767. godine za sremsko-slavonske regimente husara. Istočni deo opštine graniči reka Dunav. Na njemu se nalazi malo rečno ostrvo, Belegiš ada, na čijoj se severnoj strani nalazi peščana plaža. Dva-tri potočića koja se nalaze na južnoj strani su pogodna za pecanje. U konjičkom klubu „Milerra“ se nalazi jahačka škola, a pored toga posetioci mogu obići ulice sela na fijakeru.