Subotica

Subotica

Opština Subotica pripada Severnobačkom okrugu i graniči se sa Mađarskom, samim time raspolaže sa tri granična prelaza i to kod Kelebije, Bajmoka i Bački Vinogradi. Kroz opštinu prolazi međunarodni auto-put E-75, a takođe i međunarodna železnička pruga. Subotica je secesivni glavni grad provincije, pošto se tu može naći najviše građevina izgrađenih u mađarskom secesivnom stilu, kao što su: Gradska kuća Subotice, Sinagoga, Rajhlova palata. Sem Gradske kuće, Suboticu karakteriše Plava fontana. U opštini postoji više pozorišta na Sprskom i Mađarskom jeziku, odnosno može se naći i muzej koji predstavlja bogat kulturalni život okoline.