Irig

Irig

Opština Irig se nalazi u Sremu, južno od Fruške gore. Poznata je opština po voćnjacima i vinogradima, a mogu se naći i brojni vinski podrumi. 1841. je otvorena prva Srpska čitaonica u gradu Irigu. Jedna od glavnih manifestacija ovog naselja su Dositeljevi dani. U periodu XV i XVI veka je izgrađeno 17 manastira, od kojih se najvažniji nalaze u opštini Irig. Takvi su npr. manastir Grgeteg, manastir Velika Remeta, manastir Ravanica, manastir Jazak i manastir Krušedol. Najlepši od sviju je manastir Staro Hopovo, izgrađen još 1752. godine, a nedaleko od njega ka jugu je i manastir Novo Hopovo. Ovi manastiri su za vreme Turaka bili centri kulture i obrazovanja. Tu su se pisale, prepisivale i ukrašavale knjige, razvijala se arhitektura i slikarstvo. U opštini Irig se nalazi više izvora. Mnogi turisti posećuju Irig zbog svežeg planinskog vazduha, Banje Vrdnik i raznovrsnih manifestacija.