Senta

Senta

Opština i grad Senta se nalaze u Bačkoj, na desnoj obali reke Tise, 42 kilometara južno od srpsko-mađarske granice. Jedna je od najstarijih naselja u Vojvodini i jedna od najvažnijih kulturnih centara za ovdašnje Mađare. Gradska kuća je građena u secesijskom stilu i okrenuta je ka glavnom trgu, ona karakteriše izgled grada. Najznačajnije manifestacije su dani Sente i festival Cvetanja Tise.